BALONCESTO FEMENINO

PRIMERA VUELTA

30 : 41

17 Oct, 2019, 03:00 PM

Parque la Vida Cofrem

27 : 26

16 Oct, 2019, 04:30 PM

Parque la Vida Cofrem

17 : 43

16 Oct, 2019, 04:10 PM

Parque la Vida Cofrem

36 : 46

15 Oct, 2019, 05:00 PM

Parque la Vida Cofrem